<code id="wy4gw"><small id="wy4gw"></small></code>
 • <big id="wy4gw"><em id="wy4gw"></em></big>
   <big id="wy4gw"></big>
   <big id="wy4gw"><nobr id="wy4gw"></nobr></big>
   <th id="wy4gw"><option id="wy4gw"></option></th>
   <th id="wy4gw"><option id="wy4gw"></option></th>

   <tr id="wy4gw"></tr>
   <u id="wy4gw"><em id="wy4gw"></em></u><th id="wy4gw"><option id="wy4gw"></option></th><code id="wy4gw"></code>

   <object id="wy4gw"></object>
     返回首頁 在線留言 聯系我們
     首頁 > 技術支持 > Alomone湖南代理

     技術支持

     Alomone湖南代理
     發布時間:2018-10-29   點擊次數:713次

     紫鹿生物為以色列alomone湖南代理商價格優惠。

      

     Alomone公司是一家位于耶路撒冷的以色列的的生物科技公司,專著于提供神經生物學和細胞信號傳導產品,如離子通道、G蛋白、神經調節因子等,是離子通道研究的專家。

      

      

      

     alomon中國代理alomon上海代理, alomon北京代理,alomon廣東代理, alomon江蘇代理alomon湖北代理,alomon天津代理, alomon黑龍江代理, alomon內蒙古代理, alomon吉林代理, alomon福建代理,  alomon江蘇代理, alomon浙江代理,  alomon四川代理,alomone湖南代理

      

     貨號

     品名

     規格

     目錄價

     品牌

     A-105

     A-803467

     10 mg

     592

     Alomone

     A-105

     A-803467

     25 mg

     1520

     Alomone

     A-105

     A-803467

     50 mg

     2752

     Alomone

     A-105

     A-803467

     100 mg

     5072

     Alomone

     A-110

     Amlodipine

     100 mg

     656

     Alomone

     A-110

     Amlodipine

     250 mg

     1184

     Alomone

     A-110

     Amlodipine

     1 g

     2416

     Alomone

     A-115

     4-Aminopyridine

     25 g

     480

     Alomone

     A-115

     4-Aminopyridine

     100 g

     1184

     Alomone

     A-120

     Amlodipine besylate

     10 mg

     384

     Alomone

     A-120

     Amlodipine besylate

     25 mg

     480

     Alomone

     A-120

     Amlodipine besylate

     50 mg

     656

     Alomone

     A-120

     Amlodipine besylate

     100 mg

     1008

     Alomone

     A-120

     Amlodipine besylate

     500 mg

     1392

     Alomone

     A-120

     Amlodipine besylate

     1 g

     1712

     Alomone

     A-120

     Amlodipine besylate

     5 g

     5232

     Alomone

     A-135

     Azelnidipine

     5 mg

     656

     Alomone

     A-135

     Azelnidipine

     10 mg

     832

     Alomone

     A-135

     Azelnidipine

     25 mg

     1536

     Alomone

     A-135

     Azelnidipine

     50 mg

     2768

     Alomone

     A-140

     Amiloride hydrochloride

     1 g

     480

     Alomone

     A-140

     Amiloride hydrochloride

     5 g

     2064

     Alomone

     A-140

     Amiloride hydrochloride

     10 g

     3648

     Alomone

     A-145

     Ambroxol hydrochloride

     1 g

     304

     Alomone

     A-145

     Ambroxol hydrochloride

     5 g

     480

     Alomone

     A-150

     Aconitine

     25 mg

     432

     Alomone

     A-150

     Aconitine

     50 mg

     784

     Alomone

     A-150

     Aconitine

     100 mg

     1392

     Alomone

     A-150

     Aconitine

     250 mg

     2768

     Alomone

     A-155

     Amitriptyline hydrochloride

     10 g

     480

     Alomone

     A-155

     Amitriptyline hydrochloride

     25 g

     832

     Alomone

     A-155

     Amitriptyline hydrochloride

     100 g

     2944

     Alomone

     A-165

     Amentoflavone

     1 mg

     752

     Alomone

     A-165

     Amentoflavone

     5 mg

     1552

     Alomone

     A-165

     Amentoflavone

     10 mg

     2192

     Alomone

     A-165

     Amentoflavone

     25 mg

     4368

     Alomone

     A-180

     AMG 9810

     5 mg

     656

     Alomone

     A-180

     AMG 9810

     10 mg

     832

     Alomone

     A-180

     AMG 9810

     25 mg

     1888

     Alomone

     A-180

     AMG 9810

     50 mg

     3488

     Alomone

     A-190

     AM 404

     5 mg

     480

     Alomone

     A-190

     AM 404

     10 mg

     656

     Alomone

     A-190

     AM 404

     25 mg

     1536

     Alomone

     A-190

     AM 404

     50 mg

     2592

     Alomone

     A-195

     A-889425

     1 mg

     1072

     Alomone

     A-195

     A-889425

     5 mg

     2416

     Alomone

     A-195

     A-889425

     10 mg

     3296

     Alomone

     A-195

     A-889425

     25 mg

     7520

     Alomone

     A-195

     A-889425

     50 mg

     13824

     Alomone

     A-205

     3-AQC

     5 mg

     880

     Alomone

     A-205

     3-AQC

     10 mg

     1392

     Alomone

     A-205

     3-AQC

     25 mg

     3152

     Alomone

     A-205

     3-AQC

     50 mg

     5712

     Alomone

     A-215

     ANA-12

     5 mg

     752

     Alomone

     A-215

     ANA-12

     10 mg

     1072

     Alomone

     A-215

     ANA-12

     25 mg

     2448

     Alomone

     A-215

     ANA-12

     50 mg

     4400

     Alomone

     A-215

     ANA-12

     100 mg

     7920

     Alomone

     A-225

     A 967079

     5 mg

     592

     Alomone

     A-225

     A 967079

     10 mg

     1072

     Alomone

     A-225

     A 967079

     25 mg

     2448

     Alomone

     A-225

     A 967079

     50 mg

     4592

     Alomone

     A-225

     A 967079

     100 mg

     8592

     Alomone

     A-235

     Alosetron

     5 mg

     432

     Alomone

     A-235

     Alosetron

     10 mg

     592

     Alomone

     A-235

     Alosetron

     25 mg

     1072

     Alomone

     A-235

     Alosetron

     50 mg

     1872

     Alomone

     A-236

     Alosetron hydrochloride

     10 mg

     432

     Alomone

     A-236

     Alosetron hydrochloride

     25 mg

     992

     Alomone

     A-236

     Alosetron hydrochloride

     50 mg

     1808

     Alomone

     A-240

     Azasetron

     5 mg

     1392

     Alomone

     A-240

     Azasetron

     10 mg

     2352

     Alomone

     A-240

     Azasetron

     25 mg

     5312

     Alomone

     A-240

     Azasetron

     50 mg

     9552

     Alomone

     A-245

     Azilsartan

     10 mg

     592

     Alomone

     A-245

     Azilsartan

     25 mg

     1328

     Alomone

     A-245

     Azilsartan

     100 mg

     4272

     Alomone

     A-245

     Azilsartan

     1 g

     5552

     Alomone

     A-250

     AP-18

     5 mg

     592

     Alomone

     A-250

     AP-18

     10 mg

     752

     Alomone

     A-250

     AP-18

     25 mg

     1712

     Alomone

     A-250

     AP-18

     50 mg

     3152

     Alomone

     A-260

     alpha-Asarone

     1 g

     432

     Alomone

     A-260

     alpha-Asarone

     5 g

     2032

     Alomone

     A-260

     alpha-Asarone

     10 g

     2672

     Alomone

     A-265

     (RS)-AMPA

     5 mg

     1072

     Alomone

     A-265

     (RS)-AMPA

     10 mg

     1392

     Alomone

     A-265

     (RS)-AMPA

     25 mg

     3152

     Alomone

     A-265

     (RS)-AMPA

     50 mg

     5712

     Alomone

     A-266

     (RS)-AMPA hydrobromide

     1 mg

     592

     Alomone

     A-266

     (RS)-AMPA hydrobromide

     5 mg

     1392

     Alomone

     A-266

     (RS)-AMPA hydrobromide

     10 mg

     2032

     Alomone

     A-266

     (RS)-AMPA hydrobromide

     25 mg

     4560

     Alomone

     A-266

     (RS)-AMPA hydrobromide

     50 mg

     8208

     Alomone

     A-267

     (S)-AMPA

     1 mg

     592

     Alomone

     A-267

     (S)-AMPA

     5 mg

     1072

     Alomone

     A-267

     (S)-AMPA

     10 mg

     1872

     Alomone

     A-267

     (S)-AMPA

     25 mg

     4208

     Alomone

     A-267

     (S)-AMPA

     50 mg

     7568

     Alomone

     A-280

     trans-ACBD

     5 mg

     1392

     Alomone

     A-280

     trans-ACBD

     10 mg

     2192

     Alomone

     A-280

     trans-ACBD

     25 mg

     4912

     Alomone

     A-281

     cis-ACBD

     5 mg

     752

     Alomone

     A-281

     cis-ACBD

     10 mg

     1072

     Alomone

     A-281

     cis-ACBD

     25 mg

     2448

     Alomone

     A-281

     cis-ACBD

     50 mg

     4432

     Alomone

     A-285

     Arcaine sulfate

     25 mg

     592

     Alomone

     A-285

     Arcaine sulfate

     50 mg

     752

     Alomone

     A-285

     Arcaine sulfate

     100 mg

     1392

     Alomone

     A-300

     AMG-9090

     5 mg

     1232

     Alomone

     A-300

     AMG-9090

     10 mg

     1712

     Alomone

     A-300

     AMG-9090

     25 mg

     3152

     Alomone

     A-300

     AMG-9090

     50 mg

     4432

     Alomone

     A-305

     AMTB hydrochloride

     5 mg

     592

     Alomone

     A-305

     AMTB hydrochloride

     10 mg

     1072

     Alomone

     A-305

     AMTB hydrochloride

     25 mg

     2352

     Alomone

     A-305

     AMTB hydrochloride

     50 mg

     3792

     Alomone

     A-330

     (S)-ATPO

     5 mg

     3792

     Alomone

     A-330

     (S)-ATPO

     10 mg

     6832

     Alomone

     A-330

     (S)-ATPO

     25 mg

     15312

     Alomone

     A-335

     Arvanil

     10 mg

     432

     Alomone

     A-335

     Arvanil

     25 mg

     1008

     Alomone

     A-335

     Arvanil

     50 mg

     1872

     Alomone

     A-335

     Arvanil

     100 mg

     3312

     Alomone

     A-340

     AMG2850

     5 mg

     2192

     Alomone

     A-340

     AMG2850

     10 mg

     3472

     Alomone

     A-340

     AMG2850

     25 mg

     6992

     Alomone

     A-340

     AMG2850

     50 mg

     10352

     Alomone

     A-345

     A 784168

     5 mg

     1072

     Alomone

     A-345

     A 784168

     10 mg

     1872

     Alomone

     A-345

     A 784168

     25 mg

     4208

     Alomone

     A-345

     A 784168

     50 mg

     5648

     Alomone

     A-350

     ACT-132577

     5 mg

     2192

     Alomone

     A-350

     ACT-132577

     10 mg

     3792

     Alomone

     A-350

     ACT-132577

     25 mg

     6832

     Alomone

     A-350

     ACT-132577

     50 mg

     10768

     Alomone

     A-355

     Avosentan

     5 mg

     752

     Alomone

     A-355

     Avosentan

     10 mg

     1072

     Alomone

     A-355

     Avosentan

     25 mg

     2448

     Alomone

     A-355

     Avosentan

     50 mg

     4432

     Alomone

     A-360

     A-192621

     1 mg

     1552

     Alomone

     A-360

     A-192621

     5 mg

     5552

     Alomone

     A-360

     A-192621

     10 mg

     8592

     Alomone

     A-360

     A-192621

     25 mg

     15152

     Alomone

     A-370

     AA 29504

     5 mg

     592

     Alomone

     A-370

     AA 29504

     10 mg

     752

     Alomone

     A-370

     AA 29504

     25 mg

     1712

     Alomone

     A-370

     AA 29504

     50 mg

     3088

     Alomone

     A-375

     AF-353

     5 mg

     1072

     Alomone

     A-375

     AF-353

     10 mg

     1872

     Alomone

     A-375

     AF-353

     25 mg

     4208

     Alomone

     A-375

     AF-353

     50 mg

     7568

     Alomone

     A-380

     A-317491 sodium salt hydrate

     5 mg

     1072

     Alomone

     A-380

     A-317491 sodium salt hydrate

     10 mg

     1712

     Alomone

     A-380

     A-317491 sodium salt hydrate

     25 mg

     3888

     Alomone

     A-380

     A-317491 sodium salt hydrate

     50 mg

     6032

     Alomone

     A-390

     A-850002

     5 mg

     1552

     Alomone

     A-390

     A-850002

     10 mg

     2192

     Alomone

     A-390

     A-850002

     25 mg

     4368

     Alomone

     A-390

     A-850002

     50 mg

     7888

     Alomone

     A-400

     Anthopleurin-C

     5 µg

     1728

     Alomone

     A-400

     Anthopleurin-C

     5 x 5 µg

     6896

     Alomone

     A-400

     Anthopleurin-C

     10 µg

     2240

     Alomone

     A-400

     Anthopleurin-C

     5 x 10 µg

     8944

     Alomone

     A-400

     Anthopleurin-C

     0.1 mg

     8368

     Alomone

     A-435

     A-794278

     5 mg

     2192

     Alomone

     A-435

     A-794278

     10 mg

     3472

     Alomone

     A-435

     A-794278

     25 mg

     6064

     Alomone

     A-435

     A-794278

     50 mg

     8544

     Alomone

     A-440

     A-841720

     5 mg

     1072

     Alomone

     A-440

     A-841720

     10 mg

     1712

     Alomone

     A-440

     A-841720

     25 mg

     3472

     Alomone

     A-440

     A-841720

     50 mg

     5552

     Alomone

     A-455

     Atrasentan

     1 mg

     752

     Alomone

     A-455

     Atrasentan

     5 mg

     2032

     Alomone

     A-455

     Atrasentan

     10 mg

     2672

     Alomone

     A-455

     Atrasentan

     25 mg

     6000

     Alomone

     A-455

     Atrasentan

     50 mg

     9552

     Alomone

     A-510

     Anhydroryanodine

     50 µg

     3296

     Alomone

     A-520

     Anisomycin

     5 mg

     272

     Alomone

     A-520

     Anisomycin

     10 mg

     368

     Alomone

     A-520

     Anisomycin

     25 mg

     752

     Alomone

     A-520

     Anisomycin

     50 mg

     1072

     Alomone

     A-520

     Anisomycin

     100 mg

     1968

     Alomone

     A-580

     17-AAG

     0.1 mg

     1728

     Alomone

     A-580

     17-AAG

     5 x 0.1 mg

     6896

     Alomone

     A-600

     A23187

     1 mg

     480

     Alomone

     A-600

     A23187

     10 x 1 mg

     2944

     Alomone

     A-600

     A23187

     5 mg

     832

     Alomone

     A-600

     A23187

     5 x 5 mg

     3312

     Alomone

     A-600

     A23187

     10 mg

     1360

     Alomone

     A-800

     Ascomycin 

     0.5 mg

     1184

     Alomone

     A-800

     Ascomycin 

     1 mg

     1728

     Alomone

     AK-100

     P2Y Receptor Antibody Explorer Kit

     20 vials

     25360

     Alomone

     AK-101

     Adrenoceptor Antibody Explorer Kit

     18 vials

     22832

     Alomone

     AK-102

     Dopamine Receptor Antibody Explorer Kit

     12 vials

     15216

     Alomone

     AK-103

     mGluR Antibody Explorer Kit

     18 vials

     22832

     Alomone

     AK-104

     Somatostatin Receptor Antibody Explorer Kit

     12 vials

     15216

     Alomone

     AK-105

     Adenosine Receptor Antibody Explorer Kit

     8 vials

     10144

     Alomone

     AK-200

     Kir Channel Antibody Explorer Kit

     35 vials

     45648

     Alomone

     AK-201

     P2X Receptor Antibody Explorer Kit

     28 vials

     35504

     Alomone

     AK-202

     Two-Pore Domain K+ Channel Antibody Explorer Kit

     26 vials

     32976

     Alomone

     AK-203

     nAChR Antibody Explorer Kit

     26 vials

     32976

     Alomone

     AK-204

     CNGA Antibody Explorer Kit

     8 vials

     10144

     Alomone

     AK-205

     HCN Antibody Explorer Kit

     14 vials

     17760

     Alomone

     AK-206

     Muscarinic Receptor Antibody Explorer Kit

     12 vials

     15216

     Alomone

     AK-209

     Store-Operated Ca2+ Channel Antibody Explorer Kit

     19 vials

     25360

     Alomone

     AK-210

     TRPM Channel Antibody Explorer Kit

     18 vials

     22832

     Alomone

     AK-211

     TRPV Channel Antibody Explorer Kit

     24 vials

     30432

     Alomone

     AK-212

     TRPC Channel Antibody Explorer Kit

     24 vials

     30432

     Alomone

     AK-213

     AMPA Receptor Antibody Explorer Kit

     24 vials

     30432

     Alomone

     AK-214

     NMDA Receptor Antibody Explorer Kit 

     16 vials

     20288

     Alomone

     AK-215

     L-Type CaV Channel Antibody Explorer Kit

     40 vials

     50720

     Alomone

     AK-216

     Non-L-Type CaV Channel Antibody Explorer Kit

     38 vials

     48192

     Alomone

     AK-217

     BKCa Channel Antibody Explorer Kit

     20 vials

     25360

     Alomone

     AK-218

     SK (Non-BKCa) Channel Antibody Explorer Kit

     17 vials

     22832

     Alomone

     AK-219

     Shaker (KV1) Channel Antibody Explorer Kit

     32 vials

     40576

     Alomone

     AK-220

     Shaker (KV)-Related Channel Antibody Explorer Kit

     34 vials

     43120

     Alomone

     AK-221

     KCNQ Channel Antibody Explorer Kit

     20 vials

     25360

     Alomone

     AK-222

     hERG and hERG-Related Channel Antibody Explorer Kit

     18 vials

     22832

     Alomone

     AK-223

     TTX-Resistant NaV Channel Antibody Explorer Kit

     26 vials

     32976

     Alomone

      

     我們公司優勢是強大的采購,

     1:基本什么都能進口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進口的,

     2:貨品全,現經營過700多個品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進口,特別是冷偏的產品那就更有優勢,

     3:提供加急服務,一般1-2周到貨,超過時限加急費全免

     4:價格公道,絕大部分價格有優勢,當然不能保證100%產品都是價格低廉,因為價格低廉意味著沒有服務.

     5:良好的信譽,大部分客戶我們提供貨到付款服務,客戶包括清華,北大 交大 復旦,中山等100多所大學,ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司

     6:我們代理的品牌有:Antibody Research Corporation,arcticzymes,Biorelevant,AmberGen, Inc. ,clemente-associates,clodronaiposomes,Columbia Biosciences,enzyme research,Gene Bridges GmbH,Genovis,AmberGen, Inc.  Biotechnology GmbH,Haematologic Technologies HTI Haemtech,hookelabs,Immudex,Innovative Research of America,inspiralis ,List Biological Laboratories, Inc.,lumafluor,Microsurfaces,multiplicom,nanotools,Pel-Freez Biologicals,pentapharm,progen,Protein Ark,QA-Bio,Inc,QA-Bio,IncQuickZyme Biosciences,Teknova,TriLink BioTechnologies, Inc.,Zyagen Laboratories 等

     7:我們還是invitrogen,qiagen,Midland BioProducts Corporationam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等知名*批發,歡迎合作。

     分享到:

     返回列表 | 返回頂部
     上一篇 : medicago湖南代理    下一篇 :  CreativePEGWorks PHB-1926說明書
     網站首頁 公司簡介 產品中心 招聘中心 技術支持 企業動態 聯系我們 管理登陸
     湖南省紫鹿生物科技有限公司(www.bangunjaya.com) 版權所有 主營:生物試劑,化學試劑,化工原料,醫療實驗設備等
     地址:湖南省長沙市中意一路66號亞商大廈2631 GoogleSitemap ICP備案號:湘ICP備18019899號-1 技術支持:化工儀器網
     鄧經理
     • 電話

      15974217821

     在線客服
     人澡人人澡人人澡欧美_欧美暴力猛交XXXXX_国产精品自产拍在线观看1_六十路老熟妇乱子伦视频